Hospitalización innovadora

Hospitalización innovadora

  • Introducir procesos de asistencia hospitalaria máis eficientes e seguros, mediante a definición dun modelo funcional innovador da nova ala de "Hospitalización Experimental H2050" integrada na ampliación do Complexo Hospitalario de Ourense (CHOU).
  • Dotación de equipos e instalacións para diferentes escenarios Living Lab nos que se realizarán probas e proxectos de innovación sanitaria.