Hospital na casa

Hospital na casa

  • Desenvolver un sistema que permita a xestión a gran escala de hospitalizacións no domicilio do paciente mediante unha reestructuración organizativa e a introducción de dispositivos móviles de comunicación e vixilancia continua de parámetros biolóxicos.