Espazo de innovación en servizos asistenciais

Espazo de innovación en servizos asistenciais

  • Definir un modelo de innovación centrado nos usuarios (profesional, paciente e cidadán).
  • Innovar en servicios asistenciais introducindo novos servizos e cambios organizativos que sustituan a servizos ineficientes ao introducir novos productos tecnolóxicos que consigan os obxetivos de saúde con máis calidade e con menor coste.
  • Crear entornos controlados nos cales se podan testar novas iniciativas asistenciais a modo de probas de concepto, antes de escalarse aos sistemas de saúde