Contratacións CPI/H2050

Contratacións CPI/H2050

En H2050 aplicouse a contratación baixo modalidade Compra Pública de Tecnoloxía Innovadora (CPTI) en 12 contratos por importe de 10,5M€.

O 33,54% do orzamento executado en H2050 correspóndese con contratación de CPTI.
CONTRATO SUBPROXECTO IMPORTE EXECUTADO EMPRESA ADXUDICATARIA
SIGUR - Contratación do desenvolvemento e fase de demostracion dun sistema de gestion intelixente dos servizos de urxencias hospitalarias e puntos de atencion continuada H2050-1 - Urxencias - Sistemas de xestión intelixente 1.640.480,48 € everis.png

EVERIS SPAIN, S.L.U.

SAVAQ - Contratación por CPTI do desenvolvemento dun sistema de xestión de todo o proceso cirúrxico H2050-2 - Trazabilidade integral de doentes e recursos 544.532,66 € everis.pngbahia.png

UTE EVERIS SPAIN, S.L.U.+BAHÍA SOFTWARE, S.L.

TRAZA - Contratación do servizo do desenvolvemento dunha plataforma concentradora de localización e eventos H2050-2 - Trazabilidade integral de doentes e recursos 675.193,50 € plexus.png

TECNOLOGÍAS PLEXUS

XESAC - Contratación por CPTI do desenvolvemento dun sistema de control de actividade H2050-2 - Trazabilidade integral de doentes e recursos 561.806,02 € cotesa.pngcoremain.png

UTE COTESA S.A.-COREMAIN, S.L.U.

SALFAR - Subministración dun sistema automatizado de loxística de fármaco H2050-3 - Robotización hospitalaria 1.991.660,00 € apd.png

ALGORITMOS, PROCESOS Y DISEÑOS, S.A.U

INNOVASIS - Contratación do servizo de desenvolvemento e fase de demostración dun sistema integral de xestión de pacientes H2050-5 - Novo HIS 2050. Sistema Integral de Xestión de Pacientes 2.384.741,24 € EVERIScoremain

UTE EVERIS SPAIN, S.L.U. + COREMAIN S.L.U.

SISENS - Desenvolvemento de plataformas concentradora de sinais procedentes de sensores H2050-6 - Habitación intelixente 862.190,00 € televes.png

TELEVÉS, S.A.

SIGUE - Desenvolvemento dunha APP de relación con edificios intelixentes H2050-7 - Hospitalización innovadora 340.175,77 € telefonica_sol.jpg

TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA S.A.U.

LABSEG - Posta en marcha dun laboratorio de seguridade especializado no ámbito sanitario. Lote 1 Laboratorio Seguridade H2050-8 - Hospitalización innovadora 430.759,99 € atos.jpg

ATOS ORIGIN, S.A.

LOPD 2.0 - Posta en marcha dun laboratorio de seguridade especializado no ámbito sanitario. Lote 2 LOPD 2.0 H2050-8 - Hospital dixital seguro 229.561,20 € telefónica

TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U.

ACUDE - Posta en marcha dun laboratorio de seguridade especializado no ámbito sanitario. Lote 3 Plataforma alertas H2050-8 - Hospital dixital seguro 178.922,70 € everis

EVERIS SPAIN, S.L.U.

FIRMA - Contratación do servizo de elaboración dunha plataforma de firma electrónica e biométrica adaptada á contorna sanitaria H2050-9 - Preservacion da Información Clínica 647.179,40 € everis

EVERIS SPAIN, S.L.U.