Central de simulación médica avanzada

Central de simulación médica avanzada

  • Desenvolver unha central de simulación avanzada integrada por software e simuladores robóticos de paciente altamente sofisticados, que permita o entrenamento dos profesionais sanitarios.