Central de imaxe médica

Central de imaxe médica

  • Conectar en rede a todo os centros que xestionan a imaxe médica diagnóstica que permita o uso eficiente dos recursos para a interpretación correcta de imaxes.
  • Permitir a utilización de todos os recursos dispoñibles nos centros para atender a demanda e absorber situacións pico.
  • Acceder ao análise por parte de hiperespecialistas procedentes de calquer centro da rede aumentando a accesibilidade dos pacientes aos recursos máis adecuados ao seu proceso clínico.