Tramitación da autorización se o otorgante non pode acudir ao centro

Tramitación da autorización se o otorgante non pode acudir ao centro