Como acceder aos datos de terceiras persoas

Como acceder aos datos de terceiras persoas