Información sobre É-Saúde

Información sobre É-Saúde

Que podo atopar en É-saúde?

Que podo atopar en É-saúde?  

 • Fichas de saúde: Fichas informativas sobre diversos temas de saúde.
 • Calendario: Consulta das súas citas.
 • Historia clínica: Acceso aos informes da súa historia clínica electrónica.
 • Medicación: Información sobre a súa medicación pasada, actual e futura.
 • Atención sanitaria: Xestión das súas citas e información sobre os seus profesionais.
 • Adestramento en saúde: Xestión da súa propia saúde, definnición de iniciativas de mellora e seguimento das mesmas.
 • Asociacións: Acceso á información de asociacións de pacientes e posibilidade de interacción entre os seus membros.
 • Comunidades: Posibilidade de participación en comunidades abertas e restrinxidas.
 • Cursos: Acceso a cursos online para profundar en temas do seu interese.
 • Centros: Información de farmacias, hospitais, centros de saúde e servizos de urxencias.
 • Información e Trámites: Información histórica sobre a súa saúde e xestión de trámites co Sergas.

 

Quen pode acceder?

 • Ciuadáns con Tarxeta Sanitaria Sergas de 18 ou máis anos
 • Profesionais sanitarios
 • Asociacións de pacientes

Como pode acceder?

 • Acceda á páxina web http://esaude.sergas.es
 • Seleccione a opción 'Acceder'
 • No formulario de acceso escoller unha das opcións de acceso, entre as dispoñibles:

Acceso sen identificación

Non é necesario identificarse.

Acceso con seguridade alta

Pode darse de alta no sistema Chave365 de dous modos:

  • Presencialmente, en calquera dos órganos ou unidades administrativas da Xunta de Galicia que realicen as funcións de rexistro de Chave365 ou un Centro de Saúde. Debe acudir persoalmente e acreditar a súa identidade mostrando o seu DNI. Pode consultar o listado de órganos acreditadores no seguinte  enlace
  • De maneira electrónica, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia. Para elo debe ter instalado no seu navegador un certificado electrónico válido ou empregar o seu DNI electrónico e dirixirse ó seguinte enlace.

A clave CHAVE365 debe renovarse anualmente presencial ou electrónicamente.

A que vou ter acceso?

Existen dous  tipos de accesos a É-Saúde e función do contido ao que acceda:

 • Acceso sen identificación

Poderá acceder aos contidos públicos de É-saúde como fichas A-Z, listaxe de comunicacións, listaxe de asociacións, consulta de centros, etc.

 • Acceso con seguridade alta

Poderá acceder a toda a súa información de saúde e contidos personalizados que ofrece a plataforma, como os informes das súas historia clínica e dos seus tratamentos.

​​