Información sobre a ferramenta

Información sobre a ferramenta

Que podo atopar en É-saúde?

Que podo atopar en É-saúde?  

 • Fichas de saúde
 • Fichas informativas sobre diversos temas de saúde.

 • Calendario
 • Consulta das súas citas.

 • Historia clínica
 • Acceso aos informes da súa historia clínica electrónica.

 • Medicación
 • Información sobre a súa medicación pasada, actual e futura.

 • Atención sanitaria
 • Xestión das súas citas e información sobre os seus profesionais.

 • Adestramento en saúde
 • Xestión da súa propia saúde, definnición de iniciativas de mellora e seguimento das mesmas.

 • Asociacións
 • Acceso á información de asociacións de pacientes e posibilidade de interacción entre os seus membros.

 • Comunidades
 • Posibilidade de participación en comunidades abertas e restrinxidas.

 • Cursos
 • Acceso a cursos online para profundar en temas do seu interese.

 • Centros
 • Información de farmacias, hospitais, centros de saúde e servizos de urxencias.

 • Información e Trámites
 • Información histórica sobre a súa saúde e xestión de trámites co Sergas.

 

Quen pode acceder?

Quen pode acceder?  

 • Ciuadáns con Tarxeta Sanitaria Sergas de 18 ou máis anos
 • Profesionais sanitarios
 • Asociacións de pacientes

 

Como pode acceder?

Como pode acceder?  

 • Acceda á páxina web http://esaude.sergas.es
 • Seleccione a opción 'Acceder'
 • No formulario de acceso escoller unha das opcións de acceso, entre as tres dispoñibles:

Acceso sen identificación

Non é necesario identificarse.

Acceso con usuario e contrasinal

Introduza os seguintes datos para identificarse:

 • O seu correo electrónico
 • O seu contrasinal

Acceso con seguridade alta

Introduza o seu DNIe ou credenciais do sistema Chave365 para identificarse.

Pode obter as claves 'Chave' dos seguintes modos:

A que vou ter acceso?

A que vou ter acceso?  

Existen tres tipos de accesos a É-Saúde en función do contido ao que acceda:

 • Acceso sen identificación
 • Poderá acceder aos contidos públicos de É-saúde como fichas A-Z, listaxe de comunicacións, listaxe de asociacións, consulta de centros, etc.

 • Acceso con usuario e contrasinal
 • Poderá acceder a contidos personalizados ou participar en comunidades e asociacións.

 • Acceso con seguridade alta
 • Poderá acceder a toda a súa información de saúde e contidos personalizados que ofrece a plataforma, como os informes das súas historia clínica e dos seus tratamentos.