Centros acreditadores Chave365

Centros acreditadores Chave365

A capacitación dos centros para acreditar en CHAVE365 irase facendo de modo progresivo. A día 20 de decembro de 2017 os centros que a día de hoxe están capacitados para a acreditación en CHAVE365 son os seguintes:

 • EOXI de Ferrol
  • Todos os Centros de Saúde
 • EOXI de Vigo
  • Todos os Centros de Saúde
 • EOXI de Pontevedra
  • Todos os Centros de Saúde
 • EOXI de Santiago
  • Todos os Centros de Saúde
 • EOXI de A Coruña
  • Todos os Centro de Saúde
 • EOXI de Lugo
  • Todos os Centros de Saúde
 • EOXI de Ourense
  • Todos os Centros de Saúde
Esta listaxe irase actualizando ao longo das próximas semanas, ata que sexa unha realidade en todos os centros do Servizo Galego de Saúde.