acceder al documento izquierda acceder al documento izquierda
GALEGO Guía orientativa de xustificación en diagnóstico pola imaxe
CASTELLANO Guía orientativa de justificación en diagnóstico por la imagen

Obxectivos da guía

Guía orientativa para os profesionais de asistencia sanitaria que remiten pacientes aos servizos de exploración e diagnóstico pola imaxe que implican radiacións ionizantes. Informe final para a Comisión Europea do acordo de subvención SUBV99/134996

Objetivos de la guía

Guía orientativa para los profesionales de asistencia sanitaria que remiten pacientes a los servicios de exploración y diagnóstico por la imagen que implican radiaciones ionizantes. Informe final para la Comisión Europea del acuerdo de subvención SUBV99/134996