Sistema Acreditador da Formación Continuada

Sistema Acreditador da Formación Continuada

Dende a creación da Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde, organismo que asumiu as competencias de docencia e formación da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde, esta páxina deixouse de actualizar. Para consultar información actualizada sobre esta materia, visite a web da Axencia (https://acis.sergas.gal). Se precisa información sobre o Sistema Acreditador da Formación Continuada, pique aquí