Procedemento de acreditación e normas de tramitación

Procedemento de acreditación e normas de tramitación

A norma básica de referencia é a Orde do 25 de febreiro de 2009 pola que se establece o procedemento para a solicitude de acreditación de actividades no sistema acreditador da formación continuada das profesións sanitarias na Comunidade Autónoma de Galicia a través de SAGa.