Convenios de colaboración asinados entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde e as universidades non pertencentes ao sistema universitario galego

Convenios de colaboración asinados entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde e as universidades non pertencentes ao sistema universitario galego

RELACIÓN DE CONVENIOS SEGUNDO AS UNIVERSIDADES 

 

UNIVERSIDADE DE BURGOS

Convenio de cooperación educativa entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde e a Universidade de Burgos para a realización de prácticas externas (asinado o 12 de maio de 2015).
UNIVERSIDADE DE LLEIDA
Convenio de cooperación educativa entre a Consellería de Sanidad, o Servizo Galego de Saúde e a Universidade de Lleida para a realización de prácticas externas (asinado o 12 de maio de 2015).
UNIVERSIDADE DE NAVARRA
Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde, a Universidade de Navarra e a Fundación Empresa-Universidade de Navarra, para a realización de prácticas académicas externas de estudantes universitarios (asinado o 22 de xuño de 2012).
UNIVERSIDADE PONTIFICIA DE SALAMANCA
Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e a Universidade Pontificia de Salamanca para o desenvolvemento dun programa de cooperación educativa para a licenciatura de Psicoloxía (asinado o 25 de xuño de 2009).
UNIVERSIDADE NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
Convenio de cooperación educativa entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde e a Universidade Nacional de Educación a Distancia para o desenvolvemento dun programa de cooperación educativa para a diplomatura de Educación Social (asinado o 23 de xuño de 2008).

Convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade e o SERGAS e a Universidade Nacional de Educación a Distancia para o desenvolvemento dun programa de cooperación educativa para a licenciatura de Psicoloxía (asinado o 22 de outubro de 2007).

Convenio de cooperación educativa entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde e a Universidade Nacional de Educación a Distancia para o desenvolvemento dun programa de cooperación educativa para a licenciatura de Psicopedagoxía (asinado o 23 de xuño de 2008).

Convenio de cooperación educativa entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde e a Universidade Nacional de Educación a Distancia para o desenvolvemento dun programa de cooperación educativa para a diplomatura de Traballo Social (asinado o 23 de xuño de 2008).
UNIVERSIDADE DE ANDORRA
Convenio entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde e a Escola d´Infermería de la Universitat de Andorra para o desenvolvemento dun programa de cooperación educativa no Complexo Hospitalario Universitario de Juan Canalejo-Marítimo de Oza (asinado o 17 de febreiro de 2005).

UNIVERSIDADE EUROPEA DE MADRID

Acuerdo de colaboración entre a Universidade Europea de Madrid e o Hospital Lucus Augusti do Servizo Galego de Saúde (SERGAS) (asinado o 23 de novembro de 2011).
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMARÍA DR. JOSE TIMOTEO MONTALVO MACHADO (CHAVES-PORTUGAL).
Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde (Hospital de Verín (Ourense) e a Escola Superior de Enfermería Dr. Jose Timoteo Montalvo Machado (Chaves) en materia de prácticas de estudantes de Enfermería (asinado o 18 de xaneiro de 2011).

Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde (Complexo Hospitalario de Ourense) e a Escola Superior de Enfermería Dr. Jose Timoteo Montalvo Machado (Chaves) en materia de prácticas de estudantes de Enfermería (asinado o 16 de xuño de 2011).
UNIVERSIDADES DE ESTADOS UNIDOS E CANADÁ
Convenio de cooperación educativa entre o Servizo Galego de Saúde (Reino de España) e St. Mary´s Institute for Educational, LLC. , para a realización de prácticas de observación de alumnos de universidades de Estados Unidos e Canadá en centros dependentes do Servizo Galego de Saúde (asinado o 11 de maio de 2015).