Oficina de Coordinación de Transplantes (OCT)

Oficina de Coordinación de Transplantes (OCT)

Qué é a Oficina de Coordinación de Transplantes de Galicia (OCT)?

 

A OCT foi creada pola Orde do 8 de xuño de 1992, e as súas función son as mesmas que as da Organización Nacional de Trasplantes ( ONT) pero no ámbito da Comunidade Autónoma.

Ten a súa sede en Santiago de Compostela, na Consellería de Sanidade.

Edif. Administrativo de San Lázaro s/n 15703.
Teléfono: 881 542 863
Fax: 881 548 601
Correo electrónico: oct@sergas.es