Coordinación Autonómica de Transplantes (CAT)

Coordinación Autonómica de Transplantes (CAT)

Qué é a Coordinación Autonómica de Transplantes de Galicia (CAT)?

 

A Oficina de Coordinación de Transplantes foi creada pola Orde da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia, do 8 de xuño de 1992. Mediante o Decreto 142/2015 de 17 de setembro intégrase na Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS), e as súas funcións son as mesmas que as da Organización Nacional de Trasplantes ( ONT) pero no ámbito da Comunidade Autónoma. 

Ten a súa sede en Santiago de Compostela, na Consellería de Sanidade.

Edif. Administrativo de San Lázaro s/n 15703.
Teléfono: 881 542 863
Fax: 881 548 601
Correo electrónico: ctransplantes.ados@sergas.es

 

​