Preguntas frecuentes no Ámbito Sanitario. Manual de Consulta para a Cidadanía

Preguntas frecuentes no Ámbito Sanitario. Manual de Consulta para a Cidadanía

Neste Manual os usuarios do Sistema Sanitario Público de Galicia poderán atopar as respostas ás preguntas máis frecuentes.

ESTRUTURA

Conta cun índice interactivo que contén aproximadamente 200 preguntas coas súas correspondentes respostas, agrupadas en 14 capítulos, organizadas por áreas temáticas e con enlaces mediante hipervínculos a formularios, procedementos e outra información de interese.