Decreto 108/2002, de 12 de setembro, polo que se establece o réxime xurídico dos Comités de Ética Asistencial e se crea a Comisión de Bioética de Castilla y León. [CASTILLA Y LEÓN]

Decreto 108/2002, de 12 de setembro, polo que se establece o réxime xurídico dos Comités de Ética Asistencial e se crea a Comisión de Bioética de Castilla y León. [CASTILLA Y LEÓN]

Cargando