CEA - Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza

CEA - Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza

Composición actual do Comité de Ética Asistencial do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Presidente:

 • Irene Martínez Montero

Vicepresidenta:
 • Azucena Prieto Zapico

Secretaria:
 • Carmen Agra Tuñas

​Vogais:
 • Marina Iglesias Gallego
 • Alicia Ares Vilar
 • Eva Rivas Pereiro
 • Miguel Vieito Villar
 • Gloria Chousa Núñez
 • Manuel F. Quintás Ares
 • Roberto Peinó García
 • Marta Conde García
 • Mª Ceferina Blanco Maroño
 • M. Elisabeth Dosil Vieites
 • Mónica Suárez Berea
 • Ramón Area Carracedo
 • Manuela Leis Formoso
 • Montserrat Conde García
 • Esther Suárez Ro