CEA - EOXI de Ferrol

CEA - EOXI de Ferrol

Composición actual do Comité de Ética Asistencial da Área Sanitaria de Ferrol
Presidenta:
 • Carmen Carballada Rico
Vicepresidenta:
 • Carmen Solloso Blanco
Secretaria:
 • Amanda Gómez Costa 
Vogais: 
 • Eugenia Ameneiros Lago
 • Mª Carmen Seijas García 
 • Esperanza Soto Hermida
 • Juan Díaz Fernández
 • José Francisco Delgado Lorenzo
 • Juan Ramón Couce Gómez de la Tía 
 • Jesús Robles Prieto
 • Paulino Gasalla Aller 
 • Juan Antonio Garrido Sanjuán
 • Mª Carmen Arciniega García
 • Eva Tizón Bouza 
 • Ana Isabel Díaz Tojeiro
 • Mª Carmen Riveira Fraga
 • Montserrat Pena Martínez
 • Mª Isabel Grande Regueiro
 • Octavio Dopico Pérez 
 • Ángela Parada García 
 • Antonio Bernal Moure