CEA - POVISA

CEA - POVISA

Composición actual do Comité de Ética Asistencial de POVISA
Presidenta:

  • Mª Concepción Almanza Madera
Secretario:
  • Antón de Sas Fojón
Vogais: 
  • Beatriz Martínez Prieto 
  • Laura González Vázquez
  • Lucía Villamayor Blanco
  • Manuel Lozano Gómez
  • Loreto María Vidal Castro
  • Mónica Pérez Freiría
  • Tomás Gozalo Hernanz