Definicións

Definicións

Definicións 
Segundo as recomendacións da reunión de consenso Sepse-3 1:
 • Sepse: disfunción orgánica potencialmente mortal causada por unha resposta disregulada do hóspede á infección.
  Aínda que calquera infección pode causar sepse, as infeccións máis frecuentemente relacionadas coa sepse son:
  • Pneumonía.
  • Infección do tracto urinario (pielonefritis).
  • Infección intraabdominal.
  • Meninxite.
  • Infección profunda de pel e partes brandas.
  • Infección relacionada con catéter.
  • Infección en inmunodeprimidos.
 •  
 • Choque séptico: hipotensión que require uso sostido de vasopresores para mantener unha TAM de 65 mmHg e que se acompaña dun nivel de lactato sérico maior de 2 mmol/l. Todo iso tras unha resucitación volumétrica axeitada.
 •  
 • qSOFA (quickSOFA): escala recomendada como método de cribado de sepse. Criterios de qSOFA (cada un valorado con 1 punto):
  • FR ≥ 22 r.p.m.
  • Alteración do nivel de conciencia.
  • TAS ≤ 100 mmHg.
  Unha puntuación qSOFA > 2 puntos selecciona a pacientes con maior risco de ingreso en UCI e mortalidade.
  Aínda que qSOFA é altamente específico para seleccionar pacientes graves non é diagnóstico de sepse (é preciso calcular o SOFA para confirmar disfunción orgánica).
 •  
 • Escala SOFA (Sepsis related Organ Failure Assessment): escala que valora a disfunción orgánica. En pacientes con infección, unha puntuación de SOFA ≥ 2 puntos (en pacientes con disfunción orgánica crónica, aumento de 2 puntos respecto á puntuación basal) é diagnóstica de sepse.
  Escala SOFA (Sepsis related Organ Failure Assessment 
 •  
 • Hipoperfusión inducida por sepse: definida por calquera dos seguintes criterios no contexto de sepse:
  • TAS < 90 mmHg o TAM < 65 mmHg.
  • Lactato > 4 mmol/l
  • Diurese < 0.5 ml/kg/h.
 •  
 • Relación PaO2/FiO2: marcador indirecto do dano pulmonar. Mide a relación entre a presión parcial de oxíxeno en sangue arterial e a concentración de oxíxeno no aire inspirado. Utilízase para categorizar a síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) en:
  • Leve: PaO2/FiO2 ≤ 300 y > 200 mmHg.
  • Moderada: PaO2/FiO2 ≤ 200 y > 100 mmHg.
  • Grave: PaO2/FiO2 ≤ 100 mmHg.
  Cálculo:
  Cálculo de Relación 
  Exemplo: PaO2=86 mmHg y FiO2=30%
  Cálculo de Relación - Exemplo 
 •  
 • Depuración de lactato: marcador prognóstico de resposta adecuada á resucitación.
  Cálculo:
  Depuración de lactato 
  Lactato inicial: nivel de lactato antes de iniciar a resucitación.
  Lactato final: nivel de lactato tras a resucitación.