Venda a distancia de medicamentos

Venda a distancia de medicamentos

Venda a distancia ao público, a través de sitios web, de medicamentos de uso humano non suxeitos a prescrición médicaRegúlase a venda legal de medicamentos de uso humano elaborados de maneira industrial non suxeitos a prescrición, a través de sitios web, para que esta práctica se faga coas necesarias garantías sanitarias, así como permitir aos cidadáns identificar máis facilmente os sitios web que venden legalmente medicamentos non suxeitos a prescrición e distinguilos daqueles que os venden ilegalmente.
Medicamentos que se poden vender a distancia