Información para cidadáns

Información para cidadáns

RECORDE:

  • Unicamente poden ser dispensados coa intervención do farmacéutico, previo asesoramento personalizado.
  • Non hai que esquecer que son medicamentos e que, como calquera medicamento, teñen unha serie de indicacións, precaucións, interaccións e efectos adversos.
  • Debe consultar sempre ao seu farmacéutico antes de solicitar a dispensación de calquera tratamento.
  • Debe ler sempre detidamente o prospecto.
  • Se ten algunha dúbida, pode realizar unha consulta no seguinte contacto: venda.distancia.medicamentos@sergas.es

Ademais, pode consultar máis información relativa á venda a distancia de medicamentos no sitio web da Axencia Española de Medicamentos e Produtos Sanitarios (http://www.aemps.gob.es) e da Axencia Europea de Medicamentos (http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/regulation/general/general_content_000630.jsp).