Real decreto 1506/2012, do 2 de novembro, que regula a carteira común suplementaria da prestación ortoprotésica do Sistema Nacional de Saúde e fixan as bases para o establecemento dos importes máximos de financiamento en prestación ortoprotésica

Real decreto 1506/2012, do 2 de novembro, que regula a carteira común suplementaria da prestación ortoprotésica do Sistema Nacional de Saúde e fixan as bases para o establecemento dos importes máximos de financiamento en prestación ortoprotésica

Cargando