PLAN DE SAÚDE MENTAL DE GALICIA POSCOVID-19 PERIODO 2020- 2024

PLAN DE SAÚDE MENTAL DE GALICIA POSCOVID-19 PERIODO 2020- 2024

A saúde mental é algo máis que a ausencia de trastornos mentais: Saúde Mental é un estado completo de benestar físico, mental e social, no que as persoas poden acadar os seus obxectivos e son capaces de facer fronte o estrés da vida, traballar de xeito frutífero e contribuír a súa comunidade. A saúde mental é unha materia de interese para todos e non só para aqueles afectados por un trastorno mental.

Os cambios sociais rápidos, as condicións de traballo estresantes, a discriminación de xénero, a exclusión social, os estilos de vida pouco saudables, o baixo nivel educativo, a violencia e a mala saúde física son factores de risco para o desenvolvemento de trastornos mentais. Tamén hai factores da personalidade e psicolóxicos así como condicionantes biolóxicos e xenéticos que fan que unhas persoas sexan máis vulnerables que outras a padecer un trastorno mental. Pero o máis importante é que existen estratexias e intervencións intersectoriais eficaces e rendibles de promoción, protección e restablecemento da saúde mental.

Este plan priorizará a realización de proxectos dirixidos a diminuír o impacto do COVID 19 na saúde mental e no benestar emocional das persoas. Para iso, vaise reforzar o número de profesionais nos dispositivos asistenciais do Sergas para desenvolver programas específicos orientados a atención ao trauma, ao dó e a depresión. Tamén se vai ter en conta a atención aos maiores e persoas ingresadas en centros sociosanitarios, así como favorecer a teleasistencia como ferramenta de reforzo das consultas presenciais, o apoio aos/as profesionais sanitarios/as de primeira liña de acción fronte ao COVID-19, e o fortalecemento dos programas de prevención do suicidio.

programa 13 xaneiro.jpg

Enlace

  

Estimadamente.JPG
Enlace

Tomando como referencia o Plan de acción sobre Salud mental 2013-2020 da OMS, o Plan de Saúde Mental de Galicia poscovid-19 prevee o desenvolvemento de actuacións dirixidas a incrementar a autonomía dos/das pacientes, garantindo que sexan acordes aos seus dereitos e necesidades e promovendo a normalización social e a desestigmatización das persoas que presentan un trastorno mental.

Para o seu desenvolvemento contouse coa participación de persoas usuarios e usuarias e profesionais e da rede de entidades que colaboran co Servicio galego de saúde e a Conselleria de Sanidade na atención ao trastorno mental severo. O traballo levado a cabo nos diferentes centros e programas permite que estas persoas se manteñan na comunidade e se lles preste apoios á súa autonomía. Este proxecto representa un avance na aproximación que facemos á enfermidade mental, dando voz en primeira persoa aos afectados por estes trastornos, ademais de a persoas profesionais de atención directa.

A saúde mental continúa vivindo rodeada de mitos. Favorecer a información á sociedade e a inclusión das persoas que padecen trastornos mentais son accións fundamentais para romper as ideas erróneas preconcibidas.”

 

As accións de sensibilización levadas a cabo desde diferentes sectores para dar a coñecer os trastornos mentais poden favorecer a integración social das persoas que o presentan.


Mujer-gal.jpg
CAMPAÑA DO MINISTERIO #Falemos de Saúde Mental

A campaña Falemos de #SaúdeMental, ten como obxectivo mellorar a concienciación da poboación xeral sobre os problemas de saúde mental. Búscase visibilizar e sensibilizar á sociedade co fin de diminuír o estigma que sofren as persoas con problemas de saúde mental fomentando o respecto dos seus dereitos e a súa dignidade.

Se sentes que:

  • Hoxe non tes forzas

  • Todo te supera

  • Sénteste baleir@

  • Estás, pero non estás

  • Veste superad@ e non podes coa vida

  • Entón…necesitas axuda

Falemos de #SaúdeMental. Normalicemos o que nos pode pasar a calquera.… e se necesitas axuda, pídea.
Atención_salud-Mental.jfif


CAMPAÑA MUNDIAL DA OMS. DÍA DA SAÚDE MENTAL 2021​


Atención de saúde mental para todos: fagámola realidadeA pandemia de COVID-19 tivo un gran impacto na saúde mental das persoas. Algúns grupos, como os traballadores da saúde e outros traballadores de primeira liña, os estudantes, as persoas que viven soas e as que teñen afeccións mentais preexistentes, víronse especialmente afectados. E os servizos de atención para os trastornos mentais, neurolóxicos e por consumo de substancias víronse considerablemente interrompidos.


Con todo, hai motivos para o optimismo. Durante a Asemblea Mundial da Saúde de maio de 2021, os gobernos de todo o mundo recoñeceron a necesidade de ampliar os servizos de saúde mental de calidade a todos os niveis. E algúns países atoparon novas formas de prestar atención de saúde mental ás súas poboacións.


Durante a campaña do Día Mundial da Saúde Mental deste ano, mostraremos os esforzos realizados nalgúns destes países e animarémoslle a destacar historias positivas como parte das súas propias actividades, a modo de inspiración para outros.


Tamén proporcionaremos novos materiais, en formatos fáciles de ler, sobre como coidar a súa propia saúde mental e, así mesmo, proporcionar apoio a outras persoas. Esperamos que lle resulten útiles.Hashtag

#DíaMundialDeLaSaludMental​