Orde SND/44/2022, do 27 de xaneiro, pola que se actualiza, no relativo ao catálogo común de próteses externas de membro superior e membro inferior, o Anexo VI do Real Decreto 1030/2006, do 15 de setembro

Orde SND/44/2022, do 27 de xaneiro, pola que se actualiza, no relativo ao catálogo común de próteses externas de membro superior e membro inferior, o Anexo VI do Real Decreto 1030/2006, do 15 de setembro

Cargando