Orde SCB/480/2019, do 26 de abril, pola que se modifican os anexos I, III e VI do Real Decreto 1030/2006, do 15 de setembro, polo que se establece a carteira de servizos comúns do SNS e o procedemento para a súa actualización

Orde SCB/480/2019, do 26 de abril, pola que se modifican os anexos I, III e VI do Real Decreto 1030/2006, do 15 de setembro, polo que se establece a carteira de servizos comúns do SNS e o procedemento para a súa actualización

Cargando