Orde SCB/45/2019, de 22 de xaneiro, pola que se modifica o anexo VI do Real Decreto 1030/2006, de 15 de setembro, polo que se establece a carteira de servizos comúns do Sistema Nacional de Saúde e o procedemento para su actualización

Orde SCB/45/2019, de 22 de xaneiro, pola que se modifica o anexo VI do Real Decreto 1030/2006, de 15 de setembro, polo que se establece a carteira de servizos comúns do Sistema Nacional de Saúde e o procedemento para su actualización

Cargando