Lista definitiva de puntuación obtidas polas persoas aspirantes no concurso público para a adxudicación de novas oficinas de farmacia e se convoca o acto público de elección

Lista definitiva de puntuación obtidas polas persoas aspirantes no concurso público para a adxudicación de novas oficinas de farmacia e se convoca o acto público de elección

RESOLUCIÓN do 11 de decembro de 2019, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se fan públicas as puntuacións obtidas polas persoas participantes no concurso público para adxudicación de novas oficinas de farmacia e se convoca o acto público de elección.
Data de publicación: 13/12/2019.
Data do acto público de elección: 18/01/2020 ás 9:00 horas.