Información para pacientes sobre lista de espera cirúrxica

Información para pacientes sobre lista de espera cirúrxica

Preguntas e respostas sobre os aspectos máis salientables relacionados co Rexistro de pacientes en espera cirúrxica