Información sobre o logotipo autorizado

Información sobre o logotipo autorizado

  • A Comisión Europea deseñou un logotipo común, reconocible en toda a Unión, para que os usuarios poidan recoñecer os sitios web das farmacias que venden medicamentos a través de Internet de maneira legal e que permite identificar o Estado Membro no que está establecida a persoa que ofrece medicamentos por venda a distancia ao público coa ligazón https://distafarma.aemps.es/farmacom/faces/templates/estaticas/logotipoEuropeo.xhtml
  • O logotipo deberá aparecer de maneira obrigatoria na páxina web de todas as farmacias que ofrezan a venda a distancia ao público, a través de sitios web, de medicamentos de uso humano non suxeitos a prescrición médica.
  • O logotipo é común para todos os membros da UE.
  • No rectángulo esquerdo da icona figurará a bandeira do país e o texto estará na lingua ou linguas oficiais do devandito país.
  • Permite identificar ao Estado Membro no que está establecida a farmacia que ofrece este servizo.
  • Ademais, permitirá verificar se a farmacia está autorizada para realizar esta actividade. Pulsando sobre a icona enlázase coa páxina web das autoridades sanitarias competentes onde se pode consultar a lista de farmacias habilitadas para vender medicamentos a distancia, a través de internet.