Fluxograma provisional do proceso de cribado prenatal

Fluxograma provisional do proceso de cribado prenatal

Para garantir uns estándares de calidade do cribado de anomalías prenatais,  e sendo prudentes á hora de modificar o protocolo existente do SERGAS, faise preciso realizar una avaliación clínica da incorporación da técnica de ADNfe libre en sangre materna polo que provisionalmente, á espera do informe da Unidade de Asesoramento Cien6fico-técnico, avalia-t da Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS), consensúanse cos responsables das Estruturas Organizativas de Xestión Integrada e os xefes de servizo de Obstetricia dos Hospitais públicos do Servizo Galego de Saúde o seguinte fluxograma