Día Mundial da Seguridade do Paciente 2022

Día Mundial da Seguridade do Paciente 2022

Día Mundial da Seguridade do Paciente 2022 (17 setembro 2022)

Medicación sen dano: Uso seguro do medicamento

  • Os medicamento poden provocar grandes danos cando se utilizan de forma incorrecta.
  • As prácticas de medicación pouco seguras e os erros de medicación poden evitarse.
  • A pandemia por Covid-19 incrementou o risco de erros na medicación e nos danos conexos´.

LÍÑAS CLAVE:

  • Transicións asistenciais.
  • Pacientes crónicos polimedicados.
  • Uso seguro de medicamentos en situación de alto risco na Atencíón Primaria e nos Hospitais.

 Dia_mundial_do_medicamento-2022.JPG