Cidadán asegurado a cargo do Sergas. Atención no extranxeiro

Cidadán asegurado a cargo do Sergas. Atención no extranxeiro

​Os doentes asegurados que dispoñan de tarxeta do Sergas poden elixir prestador de servizos sanitarios (públicos ou privados) noutro país da Unión Europea, recibir asistencia sanitaria, pagar e solicitar o correspondente reembolso á volta.

 

Quedan excluídas deste sistema as prestacións non incluídas na carteira de servizos do Sistema Nacional de Saúde, a asignación de órganos e acceso a istes con fins de trasplantes, os coidados de larga duración coa finalidade de axudar aos que requieran asistencia para realizar tarefas rutinarias e diarias, e os programas de vacinación pública. Algunhas asistencias requiren autorización previa.