As súas citas e listas de espera nos hospitais

As súas citas e listas de espera nos hospitais

Benvido/a ao sistema de información personalizado de citas e lista de espera nos hospitais do Servizo Galego de Saúde. Coa finalidade de garantir a confidencialidade dos seus datos, para acceder a estes servizos é indispensable que teña un certificado dixital de usuario válido expedido pola Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) ou un DNI electrónico. O uso indebido do certificado dixital ou do DNI electrónico será responsabilidade da persoa titular do mesmo.