Afectados Talidomida

Afectados Talidomida

Nos seguintes enlaces vostede pode acceder:

- Formulario de solicitude para á avaliación de posibles afectados por talidomida.

- Portal de internet da Oficina Técnica dos Afectados por Talidomina.

En dito portal preténdese dar información aos seus usuarios acerca do procedemento a seguir para facer operativa a solicitude de avaliación das anomalías conxénitas potencialmente compatibles con embriopatía por talidomida.

O esquema que rexerá o procedemento amósase a continuación:

Circuito Talidomida galego.JPG