Ó dereito á saúde

Ó dereito á saúde

Como Sistema Sanitario mantemos un compromiso con vostede para proporcionarlle a mellor atención posible, garantindo que os servizos cheguen a toda a poboación e dispoñendo os recursos alí onde se necesiten. Esperamos de vostede o seu compromiso por preservar este ben común.