Datos de contacto das Xefaturas Territoriais

Datos de contacto das Xefaturas Territoriais

 
 • Xefatura Territorial de A Coruña
  • Teléfono: 981 15 58 67
  • Email: censos.alimentaria.coruna@sergas.es
  • Enderezo: R/ Durán Loriga, 3. 15003 A Coruña
 
 • Xefatura Territorial de Lugo
  • Teléfono: 982 29 21 23 / 982 29 20 14
  • Email: censos.alimentaria.lugo@sergas.es
  • Enderezo: R/ Montevideo 9. 27001 Lugo
 
 • Xefatura Territorial de Ourense
  • Teléfono: 988 06 63 56
  • Email: censos.alimentaria.ourense@sergas.es
  • Enderezo: Avda. de Zamora 13. 32005 Ourense
 
 • Xefatura Territorial de Pontevedra
  • Teléfono: 986 88 58 16
  • Email: censos.alimentaria.pontevedra@sergas.es
  • Enderezo: R/ Fernández Ladreda 43. 36003 Pontevedra