Aplicación móbil CALENDULA

Aplicación móbil CALENDULA

CALENDULA é unha aplicación móbil que funciona como asistente para a xestión persoal da medicación.

 
Axuda aos pacientes para seguir o seu tratamento e lograr que resulte efectivo.

 
Entre outras funcións,  CALENDULA permite:
  • Acceso actualizado aos tratamentos prescritos por profesionais do SERGAS.
  • Xeración de recordatorios para a toma dos medicamentos prescritos por profesionais sanitarios de dentro e fóra do SERGAS.
  • ​Procura de medicamentos e prospectos.
gplay_gal.jpg