Subscrición a avisos e notificacións personalizadas

Subscrición a avisos e notificacións personalizadas

Envíos de información personalizada. A maiores de dispor dun móbil ou conta de correo electrónico para subscribirse, require estar dado de alta en Tarxeta Sanitaria.

Dende este portal pode subscribirse mediante certificado dixital, DNI electrónico ou chave365 aos servizos habilitados.

Subscrición vía mail e/ou correoBenvido/a ao sistema de subscrición personalizado do Servizo Galego de Saúde, dende o que vostede poderá dar de alta, baixa ou modificar as súas subscricións.

A maiores de dispor dun móbil ou conta de correo electrónico para subscribirse, require estar dado de alta en Tarxeta Sanitaria. Dende este portal pode subscribirse mediante certificado dixital, DNI electróico ou Chave365 aos servizos habilitados.

Coa finalidade de garantir a confidencialidade dos seus datos, para acceder a este servizo é indispensable que teña un certificado dixital de usuario válido, un DNI electrónico ou Chave365.

O uso indebido do certificado dixital, DNI electrónico ou Chave365 será responsabilidade da persoa titular do mesmo.

Se non dispón dos mesmos ou quere solicitar unha inscrición a terceiras persoas, pode realiza-la subscrición persoalmente no seu centro de saúde ou no seu centro hospitalario de referencia.​​​