Subscrición por SMS personalizada

Subscrición por SMS personalizada

Envíos de información persoalizada. A maiores de dispor dun móbil para subscribirse, require estar dado de alta en Tarxeta Sanitaria.

Dende este portal pode subscribirse mediante certificado dixital aos servizos habilitados.

servizoSMS.jpgBenvido/a ao sistema de subscrición persoalizado de SMS do Servizo Galego de Saúde, dende o que vostede poderá dar de alta, baixa ou modificar as súas subscricións.

A maiores de dispor dun móbil para subscribirse, require estar dado de alta en Tarxeta Sanitaria. Dende este portal pode subscribirse mediante certificado dixital aos servizos habilitados.

Coa finalidade de garantir a confidencialidade dos seus datos, para acceder a este servizo é indispensable que teña un certificado dixital de usuario válido expedido pola Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) ou un DNI electrónico.

O uso indebido do certificado dixital ou do DNI electrónico será responsabilidade da persoa titular do mesmo.

Se non dispón do mesmo ou quere solicitar unha inscrición a terceiras persoas, pode realiza-la subscrición persoalmente no seu centro hospitalario de referencia mediante o formulario dispoñible no segundo enlace que se mostra a continuación.