Que significa revogar un certificado?

Que significa revogar un certificado?

Revogar un certificado é anular a súa validez antes da data de caducidade que consta no mesmo. A revogación pode ser solicitada polo usuario en calquera momento e, en especial, cando o titular crea que a seguridade da súa clave privada teña podido ser comprometida.