Información de contacto

Información de contacto

Servizo de Xestión Administrativa, Publicacións e Estatística

 

Edificio Administrativo San Lázaro, s/n
C.P. 15703. Santiago de Compostela
Telefono(s): 981.542.851 - 881.542.977   Fax:981.546.573
Correo (e): Contactar