Situación

Situación

A Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía atópase situada no concello de Santiago, no barrio de Conxo, dentro do antigo Hospital Provincial de Conxo, no soto (ao lado da cafetería de persoal)