Outros servizos

Outros servizos

Cabinas de Teléfonos

Os teléfonos públicos atópanse no vestíbulo e na área de urxencias do Hospital Provincial de Conxo

Cafetería

A cafetería do público atópase no vestíbulo do Hospital Provincial de Conxo

Transporte Público

Existe parada de taxis e autobuses