Persoal

Persoal

Área de dirección 

Teléfono: 981 951 642 

Nome: Sánchez Salorio, Manuel 
Cargo: Director Executivo 

Nome: Díez-Feijóo Arias, Elio 
Cargo: Director Técnico- Facultativo Especialista en Oftalmoloxía 
Área administrativa 
Teléfono: 981 951 649 
Teléfono: 981 951 642 

Nome: Muleiro Janeiro, Óscar 
Cargo: Auxiliar Administrativo 

Nome: Ramos Ramos, M.ª José 
Cargo: Administrativo 
Área de xestión 
Teléfono: 981 951 646 
Teléfono: 981 951 806 

Nome: Castro Gigirey, María Jesús 
Cargo: Técnico Superior de Xestión 

Nome: Vázquez Costas, María del Mar 
Cargo: Grupo Xestión 
Área Asistencial 
Teléfono: 981 951 642 
Teléfono: 981 951 613 

Nome: Copena Martínez, María José 
Cargo: Facultativo Especialista en Oftalmoloxía 

Nome: Lema Gesto, Isabel 
Cargo: Facultativo Especialista en Oftalmoloxía 

Nome: Pacheco Sancho, Pedro Jesús 
Cargo: Facultativo Especialista en Oftalmoloxía 

Nome: Pazos González, María Cristina Belén 
Cargo: Facultativo Especialista en Oftalmoloxía 

Nome: Ruiz Fraga, Consuelo 
Cargo: Facultativo Especialista en Oftalmoloxía 

Nome: Ramallo Pita, Miriam 
Cargo: D.U.E.