Mapa de Procesos

Mapa de Procesos

Unha xestión axeitada dos procesos permitiríanos avaliar, analizar e mellorar continuamente o rendimento da Fundación, asegurando a óptima utilización dos recursos. Así o INGO responde ao seguinte mapa de procesos:

mapa_ga.PNG