INGO - Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía

INGO - Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía

Entidade sen ánimo de lucro constituída de modo duradeiro e cuxo obxecto é a prestación de servizos especializados de consultoría, planificación, avaliación e prestación de servizos oftalmolóxicos de alta complexidade, docencia e investigación.