Estrutura de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés

Estrutura de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés

Estrutura Directiva
Xerencia de Xestión Integrada
 • Subdirección de Sistemas de Información
 • Subdirección de Calidade, Atención ao Doente e Admisión
 
Dirección de Procesos Asistenciais
 • Director/a de procesos de Enfermería
  • Subdirección de procesos de Enfermería (tres)
 • Dirección de Procesos con Ingreso 
  • Dirección de Procesos sen Ingreso e de Urxencias 
   • Dirección de Procesos de Soporte 
    Existirán dúas Subdireccións de Procesos Asistenciais da Área Médica, que poderán depender da Dirección de Procesos con Ingreso, da Dirección de Procesos sen Ingreso e Urxencias, ou da Dirección de Soporte. A adscrición  destas subdireccións serán realizadas pola xerente de xestión integrada, segundo as necesidades e aprobada pola presidenta do Servizo Galego de Saúde.
     
    Dirección de Recursos Económicos
    • Subdirección da Área de Recursos Económicos
     
    Dirección de Recursos Humanos
    • Subdirección da Área de Recursos Humanos
     
    Xerencia executiva de O Salnés
    • Subdirección Médica
    • Subdirección de Enfermería
    • Subdirección de Xestión

     

    Ámbito territorial

    Esta estrutura inclúe as áreas sanitaria de Pontevedra e O Salnés e xestionará todos os servizos sanitarios de atención primaria, especializada e sociosanitaria dos seguintes concellos: 

    Barro, Bueu, Caldas de Reis, Cambados, Campo Lameiro,Catoira, Cerdedo, Cotobade, Cuntis, Forcarei, Illa de Arousa,O Grove, A Lama, Marín, Meaño, Meis, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra, Portas, Ribadumia, Sanxenxo, Soutomaior e Vilaboa, Vilagarcía de Arousa e Vilanova de Arousa.

    ​