Área Sanitaria de Vigo

Área Sanitaria de Vigo

Estrutura Directiva

Xerencia da Área Sanitaria
 • Subdirección de Sistemas e Tecnoloxías da Información
 • Subdirección de Humanización e Atención á Cidadanía 
Dirección Asistencial
 • Dirección de Atención Primaria.
  • Subdirección Médica de Atención á Cronicidade
 • Dirección de Atención Hospitalaria
  • Subdirección de Hospitalización e Urxencias e Subdirección de Programación Cirúrxica 
 • Dirección de Procesos de Soporte. 
  • Subdireccións (dúas) para desenvolver as competencias en materia de calidade asistencial e prestación farmacéutica. 
 • Dirección de Enfermaría.
  • Subdireccións de Enfermaría (catro), unha das cales desenvolverá as co,mpetencias en materia de atención á cronicidade. 
Dirección de Recursos Económicos
 • Subdirección da Área de Recursos Económicos (tres)
 
Dirección de Recursos Humanos
 • Subdirección da Área de Recursos Humanos

 

Comisión de Dirección

 

Consello de Dirección da Área

 

Comisión de Atención Primaria da Área

 

Comisións específicas​